en

Košík
 x 
košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji EUROSTOCK Czech Republic s.r.o.
1. Informace o eurostocku
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti EUROSTOCK Czech Republic s.r.o., IČ: 293 70 825, se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno - Bosonohy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227, (dále jen „eurostock“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.eurostock.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků eurostocku, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Eurostock působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Eurostock jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Mgr. Zdeněk Steiner, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Jaké údaje zpracováváme?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na eurostocku zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na eurostocku nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, firma, fakturační adresu, identifikační číslo, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu doručovací nebo poznámku.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá eurostock informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává eurostock údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Eurostock nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?
3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi eurostockem a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže eurostock vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům eurostocku formou obchodních sdělení využívá eurostock především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na eurostocku již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů eurostocku v podobě omezeného přímého marketingu. Eurostock tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na eurostocku zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas eurostocku udělujete v průběhu registrace na eurostocku nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů eurostocku.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci eurostocku formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá eurostock především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas eurostocku udělujete v průběhu registrace na eurostocku. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na eurostocku mohou provádět pouze osoby starší 18 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace eurostocku zpracovává eurostock při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává eurostock statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci eurostocku mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
vznést námitku proti zpracování osobních údajů u eurostocku na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete eurostocku ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům?
5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány eurostockem a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s eurostockem.

5.2. Eurostock dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro eurostock pro účely a způsobem, které eurostock stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které eurostock využívá, patří:

přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., PPL, s. r. o.
Zendesk, Inc. (zajištění služeb zákaznické podpory)
Gopay s.r.o. (zajištění platebního styku a nástroje pro on-line marketing)
Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
Steiner Media s.r.o. (zajištění e-mailingu)
SmartSelling a.s. (nástroje pro on-line marketing)
Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
ManyChat (nástroje pro on-line marketing)
Olympic s.r.o. (zajištění affiliate programu)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?
6.1. Eurostock zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona eurostock následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Bonami požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává eurostock po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí eurostock pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na eurostock vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?
7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na eurostock a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které eurostock zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo eurostock. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli eurostocku, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám eurostock potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může eurostock správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že eurostock zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již eurostock nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek eurostock Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od eurostocku k jinému subjektu, kdy eurostock předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.2. Dále mohou zákazníci eurostocku vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě eurostock neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností eurostock se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost
8.1. Eurostock dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Eurostock klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany eurostocku pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na eurostock e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na telefonním čísle +420 547 214 025.

10. Účinnost
10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

konzultace

Kontaktujte nás emailem nebo nám zavolejte na (+420) 731 800 618

DOMLUVIT SCHŮZKUDomluvte si schůzku na našem showroomu v Brně. Přijďte si prohlédnout naši nabídku značkového oblečení a novou kolekci Rinascimento. Pro nově registrované klienty je zde možnost využití také obchodní konzultace zdarma.
Kontaktujte nás hned teď:

EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. , Pražská 674/156, CZ 642 00 Brno

  • Please use a REAL email address so that we can get back to you.